กรรไกรหัดตัดกระดาษ
เลขที่ 1395,1397 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

กรรไกรหัดตัดกระดาษ